Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

HÍREK

Kollégiumi jelentkezés 2018/19/2
Dormitory Application for 2018/19 spring semester

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a 2018/19/2 (tavaszi) félévre vonatkozó Kollégiumi Felvételi Pályázat. A pályázattal kapcsolatos információk, igazolások, határidők megtalálhatóak az EKB honlapján.
http://ekb.uni-corvinus.hu/

 

Dear Students,

The dormitory application period has begun on 10th of december. The Dormitory Application Form for the 2018/19/2 (spring) semester can be found on the EKB webpage with the application related informations, justifications, and deadlines.
http://ekb.uni-corvinus.hu/index.php?id=64285

Kollégiumi Bentlakási Megállapodás hosszabbítás, lemondás

Extension or cancellation of the Dormitory Residence Agreement

Kedves Hallgatók!

A Neptunban elérhető a „Kollégiumi Bentlakási Megállapodás lemondására, illetve hosszabbítására irányuló kérvény - 2018/19/2 (tavaszi) szemeszterre” kérvény.
A hozzá tartozó használati útmutató, segédlet letölthető innen.

 

Dear Residents,

You can find the „Request to extension or cancellation of the Dormitory Residence Agreement for 2018/19/2 (spring) semester” in the Neptun.
You can download the User Guide from here.

Kollégiumi jelentkezés 2018/19

Kollégiumi jelentkezés 2018/19 részletei

Bentlakási Megállapodás 2018/19 (HUN) / Dormitory User's Agreement (!ENG version later!)

Beköltöző levél

Kedves Kollégista!

Értesítjük, hogy a 2018/2019-as tanév őszi félévére 2018 szeptember 02-án vasárnap és szeptember 9-én vasárnap, 10 órától 16 óráig költözhet be a kollégiumba.

Ha alapos okkal csak ettől eltérő időpontban van lehetősége beköltözni, kérjük, erről előzetesen, írásban adjon tájékoztatást legkésőbb az első beköltöző nap előtt két nappal a raday(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen, ebben az esetben munkanapokon, előzetesen egyeztetett időpontban 8:00-10:00 között biztosítunk lehetőséget a beköltözésre.

A beköltözés feltétele a Kollégiumi bentlakási megállapodás leadása kettő géppel kitöltött és tollal aláírt példányban, nem BCE-s szakkollégista esetében három példányban. Aki a beköltözésre ezt nem hozza magával, attól a beköltözést megtagadjuk. Kérjük, hozza magával személyazonosításra alkalmas okmányát!

Jelen levél mellékletét képezi a Kollégiumi bentlakási megállapodás.

Lejárt díjtartozással rendelkezők beköltözését megtagadjuk. Azok a hallgatók, akiknek a beköltözés időpontjában bármely BCE kollégiummal szemben lejárt díjtartozása van, férőhelyüket elvesztik, nem költözhetnek be, férőhelyeik várólistáról kiosztásra kerülnek.

Kitöltési útmutató:

·         kollégium neve és címe: Földes Ferenc Kollégium, 1092 Budapest, Ráday utca 43-45.

·         személyes és képzésre vonatkozó adatokat kérjük pontosan kitölteni

·         szobaszámot, térítési díjat kérjük üresen hagyni, a helyszínen kerül kitöltésre

·         ellátási időszak:

-                      kezdete a beköltözés dátuma: 2018.09.02 vagy 2018.09.09

-                      vége: 2019.01.18 vagy 2019.06.16 vagy 2019.06.30 (kizárólag államvizsgázók, DB tagok vagy szakkollégisták részére)

·         megállapodás hatályának dátuma megegyezik az ellátási időszak vége dátummal

·         megállapodás keltezésének dátuma megegyezik a szerződés kezdeti dátumával

·         megállapodást a hallgatónál kell aláírni

A kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrend értelmében (HTJSZ  5/e. melléklet): „A jelentkezéskor megjelölt időtartam letelte előtt térítésmentesen kiköltözni (a férőhelyről lemondani) csak orvosi vagy egyéb igazolás alapján lehet, csak olyan esetekben, melyekre Rendkívüli Szociális támogatás is adható, illetve házasságkötés esetén.”,  „Más esetekben az aktuális félév végéig időarányosan 50%-os havi kollégiumi térítési díj megfizetése kötelező, azzal a kitétellel, hogy a megkezdett hónapra vonatkozóan a díj 100%-a fizetendő.”

 

Férőhely visszamondás beköltözés előtt

Amennyiben legkésőbb 2018. augusztus 26 éjfélig az ekb(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen és másolatban a raday(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen, „Földes férőhely visszamondás” tárggyal jelzi, hogy nem kíván beköltözni (ösztöndíjasként külföldre utazik, vagy egyéb más okból nem tart igényt kollégiumi férőhelyére), mentesül ezen térítési díj megfizetése alól. Amennyiben ezt nem teszi meg, és nem költözik be, a szeptemberi kollégiumi díjat be kell fizetni.

A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje értelmében (III. Hallgatói Követelményrendszer 5/e. sz. melléklet):

„ (7) A jelentkezéskor megjelölt időtartam letelte előtt kiköltözni (a férőhelyről lemondani) csak orvosi vagy egyéb igazolás (például a családi körülményekben bekövetkezett lényeges változást alátámasztó dokumentum) alapján lehet. A lemondáshoz az igazoló dokumentum másolatát be kell csatolni, valamint annak eredetijét be kell mutatni. Más esetekben az aktuális félév végéig időarányosan 50%-os havi kollégiumi térítési díj megfizetése kötelező, azzal a kitétellel, hogy a megkezdett hónapra vonatkozóan a díj 100%-a fizetendő. Ez alól kivételt képez a külföldi résztanulmányokat megkezdő hallgató. Ha a pályázó egy tanévre nyert elhelyezést, lemondás esetén a második félévre elveszti a férőhelyét, és térítési díj fizetésére ebben az időszakban nem kötelezhető.

(8) Ha a pályázó egy félévre nyert elhelyezést vagy lemondott a második féléves kollégiumi ellátásról, de a tanév időbeosztása alapján meghatározott határidőig nem költözött ki a kollégiumból, a kollégiumi díj időarányos megfizetésére mindaddig kötelezett, míg a kollégiumi kiköltözéssel járó feladatait végre nem hajtja.

(9) Ha a pályázó a kollégiumi felvételi eljárás során elhelyezést nyert, de a kollégiumba nem költözött be, egy havi kollégiumi térítési díj megfizetésére kötelezhető.  ”

10 hónapról 5 hónapra vagy 5 hónapról 10 hónapra módosítani 2018.12.15-ig lesz lehetőség a lemondás illetve hosszabbítás részleteiről a félév során további tájékoztatást fog kapni. Kivételt képeznek ez alól azok a hallgatók, akik csak 5 hónapra nyertek felvételt, s vállalták, hogy 2019.01.18-ig kiköltöznek, az ő esetükben kizárólag felszabaduló helyek függvényében lesz lehetőség hosszabbításra!

 

Beköltözéskor a regisztrációs pultnál kell jelentkeznie!

A bentlakási megállapodásokat itt kell leadni, továbbá egyeztetjük az adatait, valamint itt kell befizetnie készpénzben a kártyaletéti díjat (3.000 Ft/fő), a belépőkártyáért. A kollégista a kiköltözéskor visszakapja ezt az összeget a Neptun gyűjtőszámlájára vagy bankszámlájára történő átutalással, ha a szobát kitakarítva, hiánytalanul, illetve a belépőkártyáját sértetlenül adja vissza az üzemeltetés számára. Ha a szobát leltár-hiányosan adja vissza kiköltözéskor, vagy a belépőkártyát nem vagy sérülten adja vissza, a kártyaletéti díjat elveszíti, az a kártérítés vagy más jogcímen Ön által fizetendő összegbe beszámít.

A kollégiumi díjak fizetése az egyetemi központi adminisztrációs rendszeren, a Neptunon keresztül történik, tehát már a szeptemberi kollégiumi díjat is Neptunon kell befizetni, ennek határideje tárgyhó 15-e. A Neptun fizetési funkciójához tájékoztatót talál a golyak.uni-corvinus.hu honlapról kiindulva és a kollégium honlapján is: raday.uni-corvinus.hu/?fizetes. Aki a fizetési határidőt elmulasztja, annak minden megkezdett késedelmes hét után 500 Ft késedelmi díjat kell fizetnie. Intézményünkben 2018-tól elérhető a SimplePay fizetési mód, amely lehetőséget ad a Neptun tételek, gyors és kényelmes kiegyenlítésére. A SimplePay rendszeréről bővebb tájékoztatást talál a Neptun hallgatói nyitóoldalán.

A kollégiumi térítési díjak a 2018/2019-es tanévben a Szenátus döntése alapján az államilag finanszírozott képzésben résztvevők számára a következők: három-, vagy négyszemélyes szobákban történő elhelyezés esetén 16.000 Ft/fő/hó, kétszemélyes szobákban történő elhelyezés esetén 17.475 Ft/fő/hó. Költségtérítéses képzésben résztvevők számára a térítendő otthondíj összege három-, vagy négyszemélyes szobákban történő elhelyezés esetén 36.000 Ft/fő/hó, kétszemélyes szobákban történő elhelyezés esetén 40.000 Ft/fő/hó. A kollégiumi térítési díjak mellett fizetendő a kollégiumi kulturális hozzájárulás (2.000 Ft/félév).

A szobákban elhelyezett felszerelési tárgyakat minden beköltöző a szobaleltár alapján veszi át, kiköltözéskor ez alapján kell a szobát átadni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kollégiumot 2007-ben PPP-s konstrukcióban felújították, így a felújítást végző kivitelező köteles a kollégium műszaki állapotát a szerződés szerint meghatározott amortizációt figyelembe véve fenntartani, az esetleges károkozásért pedig kártérítést kérhet. Ezért is fontos, hogy beköltözéskor a leltárlap segítségével minden beköltöző nagyon részletesen nézze meg a szoba, fürdőszoba tisztaságát, illetve műszaki állapotát! A beköltöző köteles a hibát beköltözéskor jelezni, hogy azt az üzemeltetés el tudja hárítani, illetve amennyiben nem lehet javítani ezt a hibát, a kiköltözéskor figyelembe tudjuk venni. Év közben is fontos az esetleges hibák folyamatos jelentése az üzemeltetés felé (radaykarbantartas(kukac)gmail(pont)com), hogy időben ki tudják javítani, illetve, hogy ne kiköltözéskor szembesüljünk ezekkel a hibákkal.

A kollégiumba nem lehet behozni hűtőszekrényt, rezsót, kenyérpirítót illetve semmilyen bútort. Számítógép, laptop, TV, mikrohullámú sütő behozható. A kollégiumban ágyneműhuzatot nem biztosítunk, ezért azt mindenképpen hozzon magával! Paplan méret: 150x200 cm, párna méret: 50x60 cm, de lehetőség van saját paplan, párna behozatalára is.

Passzív féléves hallgatóknak nem jár kollégiumi férőhely. Azok a hallgatók, akiknek a 2018/2019-es tanév őszi féléve passzív hallgatói státuszú lesz, ezt a tényt kötelesek azonnal jelezni a Kollégiumi épületfelelős adminisztrátornak. Azok, akik nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, kötelesek visszamenőleg napi 3.000 Ft-ot fizetni, továbbá ki kell költözniük a kollégiumból.

A kollégium látogatófogadási rendje szerint a kollégiumi látogatófogadási díj 500 Ft/fő/éjszaka. Ezt a díjat azok után kell a bentlakónak fizetni, akik 23:00 óráig nem hagyják el az épületet, vagy 23 óra és reggel 7 óra között látogatóként érkeznek a kollégiumba. A látogatófogadási díj utólag, havonta a Neptun rendszerben kerül kiírásra, a portán vezetett látogató nyilvántartás alapján.

A kollégiumban lehetőség van internet használatra, a szobákban van személyenként internet csatlakozási végpont, valamint vezeték nélküli hálózat is működik. A kollégiumban az internethasználat térítésmentes. A számítógépek, laptopok, tabletek hálózati csatlakozását regisztráció fogja megelőzni, amelyről az új rendszerre való átállás miatt csak később küldünk tájékoztatást.

A 2018/2019-es tanévre vonatkozó szobabeosztással kapcsolatban lehetőség van egyéni igény eljuttatására a raday(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címre 2018. augusztus 26 éjfélig. A kollégiumban a 2, 3, illetve 4 ágyas szobákat úgy alakították ki, hogy két szobának van egy közös vizesblokkja (mosdó, zuhanyzó, WC), ezért a szobatársak választása mellett lehetséges a szomszédok megválasztása is. Nem garantáljuk, hogy minden igényt figyelembe tudunk venni!

A szobák felállása: 2+2, 2+3, 3+3, illetve 3+4 ágyas szobák. A kollégiumban hozzávetőlegesen 120 amerikai diák fog lakni az őszi félévben 4 hónapot (szeptember - december), így lehetőség van amerikai szobatárs igénylésére is. A kollégiumban van 2 db kétszemélyes akadálymentes szoba. Akinek az egészségügyi állapota indokolttá teszi e szobákban való elhelyezést, kérjük, azt szobaigényével együtt jelezze mihamarabb.

A szobabeosztási igénnyel együtt kérjük, adja meg, hogy szeptember 02-án vagy szeptember 9-án szeretne beköltözni!

A beköltözésig mindenkinek ajánljuk figyelmébe:

·         a kollégium honlapját: raday.uni-corvinus.hu

·         a kollégium facebook oldalát: www.facebook.com/raday.koli

Szeretettel várjuk szeptember 02-án vagy szeptember 9-én vasárnap!

Moving in letter

Dear dormitory user,

 

We are informing you that for the academic year of 2018-2019 you may move in to the dormitory on Sunday, 02 September and Sunday, 09 September, 2018 between 10 a.m. and 4 p.m.

Moving in at another time is only possible if special circumstances make it unavoidable. Please inform dormitory in advance by writing an e-mail, and we will negotiate another moving in date.  Please note that moving in is only possible on weekdays, between 8 a.m. and 10 a.m. The email address is: raday@uni-corvinus.hu

One strict criterion of moving in to the dormitory is that you submit two copies of the Dormitory User's Agreement - attached - filled in and signed. Without the Agreement, moving in will be denied. Please bring your ID card/visa to identify yourself.

How to fill it in:

·      Name and address of the dormitory: Földes Ferenc Dormitory, 1092 Budapest, Ráday u. 43-45.

·      Please fill in your personal details and the details concerning your training.

·      Please leave the spaces for room number and dormitory fee blank as they will be filled in on the spot.

·      Accommodation period:

o   It begins on the day you move in: 02 September 2018 or 09 September 2018

o   It ends on: 18 January 2019 or 16 June 2019 or 30 June 2019.

·      The agreement is in force until the end of the accommodation period.  The agreement is dated on the same date as the date of moving in.

·      Sign the agreement in the space above "user", and write the name of the dormitory, Földes Ferenc, in the appropriate space.

According to the unified protocol for dormitory admission (Students' Regulations, Appendix 5/e): "It is only acceptable to move out (i.e. cancel accommodation) before the expiration of the period indicated at the time of the application if the student has an official reason, a medical reason, or a reason worthy of special consideration, such as marriage.”

Applicants who write an e-mail by 26 August, 2018 to ekb@uni-corvinus.hu and send a copy to raday@uni-corvinus.hu, with ”Földes accommodation cancellation” as the subject heading, stating that they do not intend to move in (because they are travelling abroad for partial training or other reasons) will be exempt from paying the dormitory fee.

If you do not report this and do not move in to the dormitory, you will still have to pay the fee for September.

When you move in, please register at the registration desk.

You will need to sign your agreement there, have your data checked, and pay the deposit for the access card (3000 HUF/person or 10 Euro/person).  This deposit will be refunded to your Neptun or bank account when you move out, provided both the room and the access card are in an acceptable condition.  If your room is not clean or the inventory is not complete when you move out, or if the access card is returned damaged, you will lose your deposit.

Dormitory fees can be paid via the Neptun online system, and the monthly fee has to be transferred by the 15th day of each month. Further information about paying via the Neptun online system can be found at golyak.uni-corvinus.hu, and on the dormitory website: raday.uni-corvinus.hu/?fizetes
Since 2018 you can pay the dormitory fee with usage of SimplePay as well. About the new method you find more information on home page of Neptun.

Those who miss the deadline for payment will have to pay a fine of 500 Ft. for each calendar week that is missed.

According to the current Senate resolution, dormitory fees in the academic year of 2018-2019 are 16000 HUF/person/month for publicly financed students in rooms with 3 or 4 beds, and 17475 HUF/person/month in double rooms.

For privately financed students, the fee is 36000 HUF/person/month for in rooms with 3 or 4 beds, and 40000 HUF/person/month in double rooms.

In addition to the dormitory fee, you must pay a cultural contribution of 2000 HUF/semester.

Standard room equipment is listed in an inventory, which will be checked when you move out.

Please note that the dormitory was refurbished in 2007 in a PPP agreement, so in following its contract, the construction company must maintain the interior of the dormitory, taking normal wear over time into consideration. However, they may claim damages for any intentional damage caused. Therefore, it is very important for new users to check the room and the bathroom for cleanliness and functionality. Check the inventory sheet in case something is missing.

New users must immediately report all problems related to dormitory maintenance for repair. If something was beyond repair when reported, no fines will be charged when you move out.

Please report problems to the staff throughout the year by email so that they can be fixed without delay. It is important for maintenance staff not to face a backlog of repairs all at once when you move out. Send these reports to radaykarbantartas@gmail.com.

Do not bring refrigerators, electric cookers, toasters and pieces of furniture to the dormitory.  Computers, laptops, TV sets, and microwave ovens are allowed.

Bed linen is not provided by the dormitory, so please bring your own.

Duvet size: 150x200 cm, pillow size: 50x60 cm. You may bring your own duvets and pillows too.

There is no dormitory space available for students in a passive semester.  Students whose autumn semester for the academic year of 2018-2019 will be passive should report this fact to the Dormitory manager.  Those who fail to report this will have to pay the guest room fee of 3000 HUF/person/night for each night spent at the dormitory, and will be required to move out.

According to the dormitory guest regulations, inviting a visitor costs 500 HUF/person/night. Visitor fees are to be paid after those who do not leave the premises by 11 p.m., or those who visit between 11 p.m. and 7 a.m. Visitor fees are payable at the front desk.

There is free internet access in the dormitory, wired and wireless connections are also available. The internet connection of computers, laptops, and telephones must be registered via an online registration service. We will provide you more information about the system later.

Please let us know by e-mail at raday@uni-corvinus.hu on which day you intend to move in (2nd September or 9th September).

Before you move in, we encourage you to browse the webpage of the dormitory: raday.uni-corvinus.hu, and the dormitory’s Facebook account: www.facebook.com/raday.koli .

 

We are looking forward to seeing you in September.

 

 

Utolsó frissítés: 2018.12.10.